oSEO.cz » Q&A » Případová studie: Kdo ze SEO konzultantů, specialistů a agentur má nejlepší SEO?!

Případová studie: Kdo ze SEO konzultantů, specialistů a agentur má nejlepší SEO?!

8. 1. 2020 | Q&A | 2 komentáře(ů)

V této případové studii se pokusím najít odpověď na prostou otázku: kdo ze SEO konzultantů, specialistů a specializovaných SEO agentur MÁ NEJLEPŠÍ SEO – pozor, neplést s tím, kdo DĚLÁ NEJLEPŠÍ SEO!

Hned na úvod chci zdůraznit, že se nejedná o hledání toho, kdo reálně umí dělat nejlepší optimalizaci stránek pro vyhledávače. To by se reálně vyhodnotit ani nedalo (resp. dalo, ale za podmínky ceteris paribus a taková situace nikdy nenastane).

Případová studie je dlouhá. Nezajímá-li vás vysvětlení metodiky sběru a vyhodnocení dat, můžete skočit rovnou na výsledky nejlépe optimalizovaných stránek na téma „SEO“.

Proč tato analýza vznikla

Tuto případovou studii jsem se rozhodl udělat proto, protože mi to přišlo zajímavé.

Mám rád žebříčky a různé porovnávání, proto mi přišlo fajn udělat SEO benchmarking v oboru, ve kterém pracuji.

A SEO je na to vhodné. Je dobře měřitelné (i když pracujeme v řadě případů s odhady a algoritmy SEO nástrojů).

Když jsem se do celé případovky pouštěl, hlavně jsem si říkal, nikoho nenaštvat, nepoškodit, nezvýhodnit. A zkusit se pokusit co nejobjektivněji a smysluplně vyhodnotit, kdo z poskytovatelů SEO služeb má své vlastní stránky nejlépe optimalizované (rankované, viditelné v SERPu, těšící se z vysoké a relevantní organické návštěvnosti).

V neposlední řadě mě zajímalo, jak si stojí moje stránky SEOPRAKTICKY.cz v porovnání s ostatními kolegy.

Tento článek má ukázat ty, kteří jdou příkladem. Na SEO konzultanty, specialisty a agentury, které dokázaly úspěšně realizovat a aplikovat metody optimalizace přímo na svých projektech.

Sláva vítězům, čest poraženým

Nechci se nikoho dotknout, nikoho urazit. I proto nikde nebudu jmenovat ty, kteří dle mého názoru nesplňují požadavky na výkon práce konzultanta.

Celá případová studie je koncipovaná tak, aby vyzdvihla a jmenovala jen ty, kteří tvoří špičku v optimalizaci stránek zaměřených na nabídku SEO služeb.

Všechny jmenované firmy a freelanceři jsou ti nejlépe optimalizovaní na problematiku SEO. Předpokládám tak, že jejich práce bude minimálně stejně tak dobrá i na dalších projektech, webech a zpracovávaných tématech.

SEO specialisté, které v organickém vyhledávání nedohledáte

Analýzou jsem samozřejmě odhalil i nabídku služeb těch, kteří prokazatelné výsledky nemají.

To ale samozřejmě neznamená, že SEO neumí. Mohou se soustředit výhradně na klienty. Mohu být tak zahrnuti prací, že se svým projektům nevěnují a naplňují pověstné pořekadlo o kovářově kobyle, která chodila bosa.

„24% všech analyzovaných dodavatelů se rankovalo na méně než 100 klíčových slov!“

Z toho důvodu nebudu nikoho jmenovat, ale o anonymizovaná statistická data vás neochudím.

Nabádám všechny klienty poptávající SEO služby, aby si u konzultantů prověřili jejich schopnosti, znalosti, reference. Prověřte si, že ten nebo ta jsou skutečně kompetentní řešit odbornou konzultaci a zásahy do vašich stránek.

Nevěřte proklamacím na stránkách typu „poctivé SEO“, „kvalitní SEO“ a podobně.

Čím více konzultanti tlačili do marketingu a přesvědčování o tom, že jsou jejich služby skvělé, tím slabší byly výsledky.

Hledejte odborné články, případové studie (co mají hlavu a patu a alespoň nějakou vypovídací hodnotu).

Ideální stav bude, když se v problematice budete orientovat, budete schopni klást základní otázky, znát základní SEO KPI, dokážete alespoň instinktivně vyhodnotit, má-li navrhovaná strategie šanci na úspěch.

A další věc. Ne každý, kdo školí, přednáší nebo publikuje, dokáže na svém projektu ukázat výsledky v praxi.

Jak se rankují nejméně úspěšné weby

Nejméně výkonné stránky se rankují podle Collabimu jen na 3 klíčová slova.

5 stránek je podle Collabimu dohledatelných pouze na 5 slov. 24 stránek se rankuje do 100 slov.

4 stránky nabízející SEO služby se u Ahrefs nerankovaly ani na jedno slovo na doméně v TOP 100 výsledcích v SERPu.

Nejméně se rankující stránky podle Collabimu
Nejméně se rankující stránky specialistů a agentur podle Collabimu.

Samozřejmě může nastat situace, kdy má konzultant týden staré stránky a pak je tento výsledek pochopitelný.

Abych vyloučil, že dávám za příklad nejhorší SEO agentury ever nové stránky, podíval jsem se na historii webu. Stránky této online marketingové agentury mají historii v odkazovém portfoliu sahající do května 2013. Takže stářím stránek to není a problém bude v samotné optimalizaci.

Stáří domény nejhůře se rankující stránky
Stáří domény nejhůře se rankující stránky sahá do roku 2013.

Organická návštěvnost podle Ahrefs: 66% stránek specialistů na SEO má návštěvnost do 100 měsíčně

Tato metrika je hrubým odhadem Ahrefs, který se vypočítává z rankovaných klíčových slov, jejich měsíční hledanosti a předpokládanému CTR v SERPu.

Zdroj:Ahrefs’ SEO Metrics: What They Mean and How to Use Them. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2020 [cit. 09.01.2020]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/seo-metrics/#section7

Podlé této metriky 66% všech analyzovaných stránek nedosáhlo na návštěvnost 100 za měsíc! 28 stránek mělo v analytice 0, resp. do 1!

Organická návštěvnost podle Ahrefs
29 stránek SEO konzultantů podle metodiky měření Ahref nemají žádnou organickou návštěvnost.

Berte to samozřejmě s rezervou s ohledem na sbíraná data Ahrefs v ČR a návštěvnost z long tail výrazazů, které tyto analytiky neměří.

Ahrefs ale v analýze používám právě pro jeho obrovské datová centra, které mají 2000 serverů s výkonem 64.000 procesorů. Ahrefs objeví každých 24 hodin 1,8 milionu nových stránek a aktualizuje si data ze 72 miliónů stránek.

Zdroj: Bringing Big Data to SEO Professionals – Ahrefs. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2020 Ahrefs Pte. Ltd. [cit. 09.01.2020]. Dostupné z: https://ahrefs.com/big-data

Více se o datach ze kterých vychází Ahrefs můžete dočíst na stránce Bringing Big Data to SEO Professionals.

Nemyslím si, že by organický výkon analyzovaných stránek byl tak nízký. Velmi pravděpodobně však bude nízký proporčně nebo poměrově úměrně nízký k tomu, jak ostatní mají návštěvnost vysokou.

Hodnotící kritéria – posuzovaná SEO KPI

Na začátek si musíme říci, co budeme poměřovat a proč.

Základní cíl SEO

Primárním cílem SEO je zvyšování kvantity a kvality provozu na webových stránkách prostřednictvím organických (přirozených) výsledků vyhledávání ve vyhledávačích.

Je to zjednodušená definice, která by měla být vrcholným poslání samotné optimalizace.

V případové studii budu hledat ty metriky, které plní obě kritéria. V první fázi budu řešit kvantitu, ve zúženém výběru TOP 10 budu řešit kvalitu provozu.

Kvalitu optimalizace TOP 10 stránek budu zjišťovat za pomoci datasetu klíčových slov, který je vysoce relevantní k obsahu stránek SEO konzultanta nebo SEO agentury.

Budu analyzovat, na kolik klíčových slov z datasetu se stránky rankují a na jakých pozicích. Dataset bude obsahovat všechna KW obsahující slovo SEO. Budu tak zjišťovat, kdo nejlépe pokrývá problematiku optimalizace. Metodice sestavení datasetu se budu věnovat v jiné kapitole.

Další možné cíle SEO

Moje případová studie nezohledňuje spoustu jiných KPI metri, které se v SEO dají vyhodnocovat.

V případové studie jsem se snažil jít po výsledcích. Neřeším tak technické SEO projektů, jak jsou rychlé, jaké mají sitemapy, kolik mají 404, jak plýtvají crawl budgetem (u takto malých webů je to stejně jedno), jestli nemají příliš mnoho javascriptu atd.

Řeším zde pouze výsledek, kde se opírám o 2 nezávislé analytické nástroje, 3 KPI metriky a předpokládám, že každý z webů tak má stejnou výchozí pozici co se týče metodiky vyhodnocení.

Chcete-li se dozvědět, jaké jsou další možné metriky vyhodnocování v SEO, můžete se podívat do mého článku KPI v SEO.

KPI podle kterých budu hodnotit nejlépe optimalizované SEO agentury a konzultanty

Kvantitativní výzkum (1. fáze analýzy)

V první fázi budu vyhodnocovat 3 různé KPI, které se zaměřují na vyhodnocení celkového objemu rankovaných KW a teoretické návštěvnosti.

Nezohledňuji zde, co to je za návštěvnost a je-li pro SEO agenturu přínosná (potenciál konverze, oborová smysluplnost apod.).

V první fázi tak ještě neurčíme to, kdo je nejlépe optimalizován na téma SEO! Zjistíme jenom, jak moc se daný subjekt rankuje bez ohledu na organickou kvalitu.

 • Počet rankovaných slov v Collabimu (pomocí nástroje Svatý grál)
 • Počet rankovaných slov v nástroji Ahrefs
 • Odhad organické návštěvnosti nástrojem Ahrefs

Kvalitativní kritérium (2.fáze analýzy)

V této fázi budu vyhodnocovat, jak se nejlepší agentury a freelanceři rankují v TOP 3, TOP 4-10, TOP 11-20 a TOP 1-20 na vybraný dataset klíčových slov z problematiky SEO.

 • Nástroj analýza konkurence (Collabim) – na vybraný dataset
 • Nástroj Market Share (Collabim) – na vybraný dataset

Postup vyhodnocování, metodologie sběru a interpretace dat

Postup celé analýzy je následovný.

 1. Identifikace všech analyzovaných subjektů (webové stránky s nabídkou SEO služeb – konzultanti, specialisti, agentury)
 2. Přeměření vybraných KPI u všech stránek: Počet KW rankovaných dle metodiky Collabimu (Svatý grál), počet KW rankovaných dle metodiky Ahrefs, organická návštěvnost podle metodiky Ahrefs. Další KPI, které jsem při analýze nezohlednil, ale pro zajímavost jsem je změřil byly: přibližný počet indexovaných stránek v Googlu (přes operátor site:), Domain rating, zpětné odkazy, počet odkazujících domén. Tyto doplňující KPI jsem sbíral spíš kvůli dalšímu zkoumání korelace mezi výsledky a jednotlivými výkonnostními metrikami.
 3. Identifikace TOP 10 stránek freelancerů TOP 10 stránek agentur (z pohledu kvantity organicu), které se rankují na nejvíce KW v Collabimu a Ahrefs a vykazují nejvyšší odhadovanou organickou návštěvnost.
 4. Analýza kvality optimalizace stránek na problematiku SEO – budu analyzovat, jak se stránky rankují na dataset 409 klíčových slov obsahující slovo „SEO“
 5. Vyhodnocení a závěr

Freelancer vs agentura

Nechci porovnávat jablka a hrušky. I proto celou analýzu rozdělím do dvou skupin a budu zkoumat zvlášť agentury a zvlášť konzultanty.

Agentury mají širší záběr činností, nabízí kromě SEO mnoho dalších služeb napříč několika komunikačními kanály. Dokáží tak vyprodukovat nesrovnatelně více obsahu, na kterém se také může podílet nesrovnatelné množství specialistů.

Předpokládám tak, že množství klíčových slov, na která se agentury mohou rankovat, může být nesrovnatelně větší než v případě úžeji zaměřených konzultantů.

Tento rozdíl se smaže v případě měření kvality, tzn. jak se stránky rankují již na konkrétní výrazy z problematiky optimalizace stránek.

I proto v první fázi vyberu TOP10 freelancerů a TOP10 SEO agentur.

Faktory, které mohou zkreslit výsledná data – nalijme si čistého vína

Žádná analýza ani případová studie není neprůstřelná. Mohou se vyskytnout okolnosti, fakta, nové skutečnosti, které člověk v době tvorby nepředpokládal nebo ho nenapadly.

Níže uvádím pár bodů, které mě napadají, že mohou způsobit určitou neobjektivitu při vyhodnocování.

Kvalita vs kvantita

Kvantitativní analýza, při které zúžím weby do TOP 10 konzultantů a TOP 10 agentur, neřeší kvalitu, kterou řeším v druhé fázi. Tzn., že se nejlépe rankující stránky se mohou umisťovat ve vyhledávači na zcela nerelevantní klíčová slova s ohledem na byznys SEO služeb.

Může nastat situace, že se některý ze zkoumaných webů nerankuje na dostatečný počet klíčových slov, přesto by se dobře rankoval v analýze zaměřené na kvalitu, tzn. na vybraný dataset klíčových slov.

Čistě teoreticky tu může být konzultant, který se rankuje jen na 150 klíčových slov. Ale shodou okolností bude těch 150 klíčových slov perfektním překryvem konverzních a byznysově zaměřených slov z tématu SEO služby a na všechny tyto KW je konzultant v TOP 10.

Pak by samozřejmě dosáhl velmi dobrého celkového umístění, přesto se tak nestane, protože díky nízkému celkovému množství rankujících se klíčových slov do výběru zařazen nebyl.

Nepředpokládám, že by taková situace nastala, raději tuto možnost uvádím.

Narazíte-li na další chyby v metodice, neváhejte se na mě obrátit a dát mi tipy na vylepšení, nebráním se průběžné úpravě článku nebo přetestování v průběhu času.

Přesnost analytických nástrojů

Analytické nástroje (Collabim a Ahrefs) dávají přibližná data, odhady a dopočty podle svých algoritmů. Prezentovaná data tak nebudou sedět s výstupy z Google Analytics ani Google Search Console analyzovaných webů.

Všem ale měřím stejným metrem, na všechny je aplikována stejná metodologie. Předpokládám tak, že poměrově budou výsledky přesné.

Šíre analyzovaných dat

Kdybychom chtěli mít absolutní objektivitu, musel by dataset obsahovat všechny klíčová slova spojená se SEO. Dostal bych se ale do nekončící diskuze, která slova tam ještě patří a která už ne. I proto jsem dataset zúžil na stále dobře vypovídajících 409 frází.

Když jsem si ale analýzu udělal na datasetu 1000+, výsledky byly přibližně stejné.

Střet zájmu zpracovatele analýzy

Je to velký střet zájmu. Případovou studii dělám v podstatě sám na sebe. Když jsem ji začínal psát, tak jsem tušil, že nedopadnu špatně, ale moje umístění samozřejmě může budit pochybnosti, jestli jsem analýzu „necinknul“.

Celou metodiku vyhodnocení jsem konzultoval s kolegou konzultantem Tomášem Zahálkou. Výsledný článek jsem mu také poslal k připomínkám, kvůli validaci metodologie a logiky vyhodnocení.

Veškerá data v případové studii jsou veřejně k dispozic. Každý, kdo má Collabim nebo Ahrefs, může provést stejnou analýzu a data si může tak verifikovat, dojdete vždy ke stejnému výsledku.

Snažil jsem se hledat možnosti vyhodnocení, které jsou exaktní, transparentní, ověřitelné a vypovídající. Snažil jsem se weby vyhodnotit podle nejrelevantnějších KPI, které mám z otevřené analytiky k dispozici.

Výběr stránek s nabídkou SEO služeb

Abych mohl vyvodit závěry, potřeboval jsem nejprve vytvořit databázi firem, které nabízí SEO služby.

V druhém kroku jsme u všech firem provedl analýzu vybraných KPI dvěma analytickými nástroji (abych si data i částečně validoval v případě velké nepřesnosti jedné analytiky). V tomto kroku jsem si firmy seřadil podle

Kde a jak jsem hledal firmy k analýze

SEO specialisty, konzultanty jsem hledal ze 4 zdrojů.

 1. SERP – nejlépe se rankující stránky na KW „SEO specialista“, „SEO konzultant“, „SEO agentura“
 2. Katalog SEO konzultantnů Navolnenoze.cz
 3. Katalog SEO konzultantů Shoptet partnerů
 4. Katalog Collabim certifikovaných partnerů

Vytvořil jsem tak databázi celkem 97 subjektů nabízejících SEO služby. 32 agentur a 65 freelancerů. Kromě organických výsledků mi přišlo dobré analyzované subjekty o prověřené a certifikované firmy, které by se za nějakých okolností nemusely rankovat na 3 vybraná KW, přitom by měly skvělé SEO.

SERP

Když hledám ty nejlépe optimalizované weby, tak samozřejmě nemohu vynechat výsledky vyhledávání.

Vzhledem k tomu, že hledám nejlépe optimalizované freelancery a agentury, stačilo mi vyhledat ty, kteří jsou v SERPu vidět na fráze SEO konzultant, SEO specialista a SEO agentura.

SEO se nedělá na 3 klíčové fráze a podle toho, jestli se někdo rankuje na 1-3 fráze neposoudíte, jak dobře má vyřešenou organickou návštěvnost.

Nicméně mě se potvrdilo, že většina úspěšných stránek v SERPu se kryla se subjekty zaregistrovanými v níže uvedených největších oborových katalozích.

Výsledky v SERPu na KW SEO konzultanti
Výsledky v SERPu na KW „SEO konzultant“. Všichni v TOP10 se kryly se stránkami registrovanými v některým z oborových katalogů.

Katalog SEO konzultantů navolnenoze.cz

S katalogem SEO specialistů navolnenoze.cz mám 2 problémy. Obsahuje spoustu lidí, kteří se SEO nevěnují.

Katalog SEO specialistů navolnenoze.cz
Katalog navolnenoze.cz

Update 10.1.2020: Dnes jsem hledal Copywritera a sekci Katalog – Copywriting. Na prvním místě je certifikovaný realitní makléř.

Nerelevance nabídky freelancerů navolnenoze.cz.

V začátku mého fungování jsem to řešil i s provozovatelem portálu. Řešil jsem skutečnost, že jako specialista na SEO jsem v katalogu zanořený někde na 3. stránce a přede mnou je řada jiných freelancerů, kteří mají úplně jinou specializaci.

Přede mnou jsou specialisté na copywriting, sociální sítě, programátoři, grafici a další specializace.

Prostě freelanceři, kteří jen využili toho, že se mohou přidat do více kategorií, které se alespoň částečně dotýkají jejich oboru činnosti, ale SEO specialisté nejsou.

Z mého pohledu tak katalog dává menší přidanou hodnotu tomu, kdo si odborníka vybírá. Překládá mu na první stránce méně kvalifikované freelancery na danou oblast (nováčky na předních příčkách chápu).

Alespoň že vyhledávací algoritmus funguje správně 🙂

Výsledky vyhledávání výrazu SEO navolnenoze.cz
Výsledky vyhledávání termínu „SEO“ navolnenoze.cz.

Druhý problém vidím v tom, že kategorie SEO tam má X různých variant. Záleží na tom, z jaké hlavní kategorie jdete a kam se dále zanořujete.

V kategorii Počítače > SEO je 79 freelancerů. V kategorii Obchod > SEO je 11 freelancerů. V kategorii Podnikání > E-shopy > SEO je 6 freelancerů. Hlava mi to nebere, že někdo, kdo hledá freelancera na SEO najde vždy úlně jiný seznam profesionálů.

Do mé databáze jsem vybíral specialisty z kategorie SEO (otevře se na nové záložce)“>Katalog > SEO, kde bylo celkem 81 jmen. Ne všichni řešili SEO, takže nerelevantní jednotlivce s jinou specializací (grafik, programátor, copywriter) jsem do mého seznamu nezahrnoval. Bylo by nesmyslné poukazovat na to, že grafička se nerankuje a přitom nabízí své služby v katalogu SEO odborníků.

Katalog SEO specialistů Shoptet partnerů

Shoptet dělí své parnery na Zlaté, stříbrné a bronzové. Dělá tak alespoň částečnou segmentaci, kdy zlatí partneři jsou z pohledu provozovatele katalogu nejprověřenější.

Shoptet partneři na SEO
Katalog prověřených SEO specialistů na stránkách Shoptet partnerů.

Certifikovaní specialisté Collabimu

Posledním zdrojem pro hledání specialistů a agentur byl seznam certifikovaných partnerů Collabimukatalog (nejen) SEO odborníků.

Dalibor Jaroš (CEO Collabimu) osobně specialisty testuje, prověřuje jejich znalosti nejenom ze samotné aplikace, ale i ze SEO.

Katalog certifikovaných specialistů Collabim
Katalog certifikovaných specialistů Collabim.

Koho jsem z výběru dodavatelů SEO služeb vyloučil

Vyloučil jsem nerelevantní freelancery z katalogů (jak jsem psal dříve), vyloučil jsem také stránky analytických nástrojů, které v katalozích figurovaly.

Konkrétně Collabim, Marketing Miner, SEMOR. Nástroje jsou zaregistrováni mezi Shoptet Partnery nebo Collabim certifikovanými partnery, ale nevnímám je jako standardní SEO agentury ani jako SEO konzultanty. Vím, že konzultace poskytují, ale zkrátka mi nepřišlo úplně standardní je porovnávat s těmi, které jejich nástroje využívají.

Jakými SEO nástroji jsem měřil výkon jednotlivých stránek

Nikomu z analyzovaných stránek nevidím do Google Analytics ani žádné jiné interní analytiky (samozřejmě kromě SEOPRAKTICKY.cz).

Nejsem tak v analýze schopen pracovat s reálnými daty a musím pracovat s externími analytickými nástroji, které vždy pracují s vlastními a nakoupenými daty, hodnotícími algoritmy a vlastní metodikou odhadu některých hodnot (Domain Rating, Organic traffic estimation atd.).

Pro analýzu jsem použil 2 velmi kvalitní placené analytické nástroje, které dlouhodobě podávají skvělé výsledky a považuji je za nejlepší na trhu (každý na něco jiného).

Ahrefs

Ahrefs je skvělý nástroj na analýzu konkurence, analýzu odkazového profilu, analýzu klíčových slov a další vyhodnocování.

O funkcích Ahrefs se rozepisuji v samostatném obsáhlém článku.

Analýza jednotlivých stránek v aplikaci Ahrefs.
Analýza jednotlivých stránek v aplikaci Ahrefs.

Collabim

Collabim používám denně na sledování výkonu jednotlivých projektů, monitoring pozic klíčových slov, analýzu konkurence, jednorázové analýzy atd.

Chcete-li se dozvědět o Collabimu více, můžete si přečíst moje zhodnocení.

Chcete si Collabim otestovat na 14 dní zdarma + mít první 3 měsíce se slevou 50 %? Registrujte se přes tento odkaz a využijte promo akce, kterou jsem s Collabimem domluvil.

Zkoušel jsem pro benchmarking počtu rankovaných KW a odhadu organické návštěvnosti i jiné nástroje, ale ty mi vracely nižší čísla. Proto jsem se rozhodl použít 2 výše uvedené.

Analýza stránek v nástroji Svatý grál v Collabimu
Analýza stránek v nástroji Svatý grál v Collabimu

Hledání TOP 10 nejlépe optimalizovaných SEO konzultantů a agentur v ČR

Nyní si databázi poskytovatelů SEO služeb zúžím a vyberu TOP 10 agentur a TOP 10 konzultantů.

Porovnávat je budu ve všech 3 výkonnostních metrikách, tzn. v počtu rankovaných klíčových slov v Collabimu a Ahrefs a v odhadu organické návštěvnosti v Ahrefs.

Pozor, TOP 10 z hlediska počtu rankovaných klíčových slov neznamená, že by se jednalo o nejlépe optimalizované subjekty na téma SEO!

Kvalitu organické návštěvnosti budu řešit až v následujících kapitolách, kde se uvidíme, jak se konkrétní stránky rankují na dataset z problematiky optimalizace.

TOP 10 SEO agentur s nejvyšším početem rankovaných klíčových slov v Collabimu

Na obrázku je 10 agentur, které se rankovaly na nejvyšší počet klíčových slov podle měření Collabimu.

TOP 10 agentur s nejvyšším počtem KW v organiku podle měření Collabimu.
TOP 10 agentur s nejvyšším počtem KW v organiku podle měření Collabimu.
Graf počtu rankovaných KW v Collabimu u agentur.
Graf počtu rankovaných KW v Collabimu u agentur.

TOP 10 SEO konzultantů (specialistů) s nejvyšším počtem rankovaných klíčových slov v Collabimu

Na obrázku je 10 freelancerů, kteří se rankovali na nejvyšší počet klíčových slov podle měření Collabimu.

TOP 10 freelancerů s nejvyšším počtem KW v organiku podle měření Collabimu
TOP 10 freelancerů s nejvyšším počtem KW v organiku podle měření Collabimu
Graf počtu rankovaných KW v Collabimu u freelancerů.
Graf počtu rankovaných KW v Collabimu u freelancerů.

TOP 10 SEO agentur s nejvyšším početem rankovaných klíčových slov v Ahrefs

Na obrázku je 10 agentur, které se rankovaly na nejvyšší počet klíčových slov podle měření Ahrefs.

TOP 10 agentur s nejvyšším počtem KW v organiku podle měření Ahrefs.
TOP 10 agentur s nejvyšším počtem KW v organiku podle měření Ahrefs.
Graf počtu rankovaných KW podle nástroje Ahrefs u agentur.
Graf počtu rankovaných KW podle nástroje Ahrefs u agentur.

TOP 10 SEO konzultantů (specialistů) s nejvyšším počtem rankovaných klíčových slov v Ahrefs

Na obrázku je 10 freelancerů, kteří se rankovali na nejvyšší počet klíčových slov podle měření Ahrefs.

TOP 10 freelancerů s nejvyšším počtem KW v organiku podle měření Ahrefs
TOP 10 freelancerů s nejvyšším počtem KW v organiku podle měření Ahrefs
af počtu rankovaných KW v Ahrefs u freelancerů.
Graf počtu rankovaných KW v Ahrefs u freelancerů.

TOP 10 SEO agentur s nejvyšší organickou návštěvností podle Ahrefs

Na obrázku je 10 agentur, které mají podle metodiky Ahrefs nejvyšší organickou návštěvnost.

TOP 10 agentur s nejvyšší organickou návštěvností podle měření Ahrefs.
TOP 10 agentur s nejvyšší organickou návštěvností podle měření Ahrefs.
Graf předpokládané organické návštěvnosti agentur.
Graf předpokládané organické návštěvnosti agentur.

TOP 10 freelancerů s nejvyšší organickou návštěvností podle Ahrefs

Na obrázku je 10 freelancerů, kteří mají podle metodiky Ahrefs nejvyšší organickou návštěvnost.

TOP 10 freelancerů s nejvyšší organickou návštěvností podle měření Ahrefs.
TOP 10 freelancerů s nejvyšší organickou návštěvností podle měření Ahrefs.
Graf předpokládané organické návštěvnosti freelancerů podle Ahrefs.
Graf předpokládané organické návštěvnosti freelancerů podle Ahrefs.

Finálních TOP 10 SEO agentur – průměr získaných umístění

Na každém projektu jsem se v této fázi soustředil na vyhodnocení celkem 3 KPI:

 • Počet KW rankovaných v Collabimu
 • Počet KW rankovaných v Ahrefs
 • Odhadovaná organická návštěvnost podle Ahrefs

Z výsledných pořadí jsem udělal aritmetický průměr a na základě toho pak vzešlo 10 agentur, které budu dále vyhodnocovat a analyzovat na datasetu klíčových slov.

TOP 10 SEO agentur v kvantitativním porovnání vybraných SEO KPI je tedy následovná:

 1. evisions.cz – průměr pořadí 1,67
 2. robertnemec.com – průměr pořadí 2,00
 3. antstudio.cz – průměr pořadí 3,00
 4. besteto.cz – průměr pořadí 5,67
 5. nextvision.cz – průměr pořadí 6,33
 6. proficio.cz – průměr pořadí 9,00
 7. seoconsult.cz – průměr pořadí 9,33
 8. atlantic.cz – průměr pořadí 9,33
 9. seolight.cz – průměr pořadí 10,00
 10. ppcprofits.cz – průměr pořadí 10,67
TOP 10 SEO agentur, které uspěly v průměru nejlépe ve 3 měřených KPI metrikách.
TOP 10 SEO agentur, které uspěly v průměru nejlépe ve 3 měřených KPI metrikách.

Finálních TOP 10 freelancerů – průměr získaných umístění

Stejnou metodikou, jako u agentur, jsem vyhodnotil pořadí nejlépe optimalizovaných stránek u SEO konzultantů a specialistů na volné noze.

TOP 10 freelancerů v kvantitativním porovnání vybraných SEO KPI je tedy následovná:

 1. tomaszahalka.cz – průměr pořadí 1,33
 2. pavelungr.cz – průměr pořadí 2,00
 3. seoprakticky.cz – průměr pořadí 2,67
 4. danielnytra.cz – průměr pořadí 4,00
 5. ladyvirtual.cz – průměr pořadí 5,67
 6. bronislavmarketing.cz – průměr pořadí 7,33
 7. krutis.com – průměr pořadí 8,67
 8. wiener.cz – průměr pořadí 9,67
 9. danielg.cz – průměr pořadí 10,33
 10. lukaspitra.cz – průměr pořadí 11,67
TOP 10 freelancerů, kteří uspěli v průměru nejlépe ve 3 měřených KPI metrikách.
TOP 10 freelancerů, kteří uspěli v průměru nejlépe ve 3 měřených KPI metrikách.

Analýza kvality organické návštěvnosti TOP 10

Organickou kvantitu už známe. Víme, kdo má teoretickou nejvyšší návštěvnost i to, na kolik klíčových slov a frází se naši finalisté rankují v Collabimu a Ahrefs.

Jak dobře jsou ale stránky specialistů a agentur optimalizovány na obor jejich podnikání? Cílí na teoreticky byznysově akviziční termíny? Je množství organické návštěvnosti skutečně relevantní k předmětu jejich podnikání? To bude cílem následující analýzy, která bude zkoumat kvalitu.

Nyní si tuto návštěvnost budeme analyzovat podrobněji a to konkrétně na datasetu 409 klíčových slov.

Cílem této kvalitativní analýzy bude, jestli se vybrané stránky skutečně rankují na klíčová slova, která jsou relevantní k námi analyzovanému tématu – nejlepší SEO poskytovatelů služeb v oblasti optimalizace stránek pro vyhledávače.

Pokrytí a ranking na dataset klíčových slov obsahující „SEO“

Analyzovaný dataset klíčových slov bude obsahovat všechny fráze, které v sobě mají slovo „SEO“.

Snažím se tak analyzovat dataset, který má sám o své konstrukci vypovídající hodnotu o relevanci analyzovaného vzorku.

Osobně bych nejraději analyzoval všechna slova, která jsou relevantní k naší problematice (tam by padaly i výrazy jako sitemaps.xml, robots.txt, linkbuilding, long-tail atd.).

Chci ale předejít tomu, že by někdo rozporoval, jestli klíčová slova v datasetu mají být, jsou ještě relevantní pro někoho, kdo nabízí službu optimalizace.

Myslím si, že analýza toho, jak se finalisté rankují na KW s hlavním klíčovým slovem bude mít určitou vypovídající hodnotu o kvalitě jejich cílení na problematiku optimalizace.

Parametry datasetu

 • Obsahuje pouze slova obsahující slovo „SEO“ a s ním související fráze
 • Neobsahuje anglické výrazy, ale pouze české ekvivalenty (vyřadil jsem např. seo checker, seo check, seo analyzer, seo in marketing, seo analytics, seo for google, seo for wordpress, seo tools, atd.)
 • Obsahuje výrazy, které běžně používáme i v českých textech (nemají ekvivalent nebo jsou v českém textu užívané) jsem nechal (např. seo reporting, seo software, seo blogger, black hat seo, seo on-page apod.)
 • Minimální hledanost KW v Googlu 10+
 • Identifikoval jsem celkem 409 klíčových slov, která splňovala podmínky uvedené výše
Ukázka datasetu, který jsem naimportoval do Collabimu se štítkem dataset_seo.
Ukázka datasetu, který jsem naimportoval do Collabimu se štítkem dataset_seo.

Rozložení pozic – analýza konkurence – konzultanti

V Collabimu se podíváme, jak se na náš dataset, který jsem si označil štítkem „dataset_seo“ a který obsahuje 409 klíčových slov obsahujících slovo „SEO“, zobrazují všichni finalisté.

Použil jsem k tomu nástroj Konkurence – klíčová slova konkurence. Na grafu je na první pohled vidět, kdo na daný dataset má nejvíce KW v TOP 3, na pozicích 4-10, 11-20 a 21+.

Analýza, jak si jednotlivé stránky vedou ve vztahu k analyzovanému datasetu.
Analýza, jak si jednotlivé stránky vedou ve vztahu k analyzovanému datasetu.

Takto vypadají data, když je převedeme do tabulky.

Tabulka s pořadím seřazené podle nejvíce KW umístěných v TOP10.
Tabulka s pořadím seřazené podle nejvíce KW umístěných v TOP10.

Ranking v TOP 1-10

Tuto metriku považuji za nejdůležitější, na dané klíčové slovo se SEO konzultant zobrazuje na 1. stránce v SERPu.

Na grafu vidíte, že někteří kolegové na tyto slova vůbec necílí, resp. se na ně nerankují. I přesto, že se jedná o 10 specialistů s TOP organickým trafficem a rankingem, ani v tomto případě není zaručené, že se budou rankovat na KW obsahující SEO. Prosím, neberte to jako negativní hodnocení, bavíme se tu o TOP 10 nejvíce viditelných freelancerů v SERPu!

 1. seoprakticky.cz (163 KW v TOP 10)
 2. pavelungr.cz (68 KW v TOP 10)
 3. danielg.cz (72 KW v TOP 10)
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP 10 na Google.
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP 10 na Google.

Ranking v TOP 3

Pořadí stránek s počtem rankovaných KW v TOP 3.

 1. seoprakticky.cz (63 KW v TOP 3)
 2. pavelungr.cz (30 KW v TOP 3)
 3. bronislavmarketing.cz (21 KW v TOP 3)
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP3 na Google.
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP3 na Google.

Ranking v TOP 1-20

Pořadí stránek s nejvyšším počtem rankovaných KW v TOP 1-20.

 1. seoprakticky.cz (226 KW v TOP 20)
 2. pavelungr.cz (138 KW v TOP 20)
 3. danielg.cz (112 KW v TOP 20)
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP 1-20 na Google.
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP 1-20 na Google.

Market share

Market share nám v Collabimu ukazuje, jaké procento klíčových slov v daném datasetu je na první stránce ve vyhledávání.

Na grafu tak můžete vidět, kdo má jaký podíl počtu klíčových slov v TOP 10 na SERPu v Googlu.

Graf s procentuálním podílem klíčových slov v SERPu Google.
Graf s procentuálním podílem klíčových slov v SERPu Google.

Pro zajímavost uvádím také Market Share na Seznam.cz. Je zajímavé, jak se 2 stránky na stejný dataset rankují jinak a výrazně lépe, než ostatní.

Jsem rád, že jen na tom SEOPRAKTICKY.cz tak dobře, ale po pravdě přiznávám, že nevím, proč mě spolu se seolight.cz Seznam tak upřednostňuje.

Graf s procentuálním podílem klíčových slov v SERPu Seznam.cz.
Graf s procentuálním podílem klíčových slov v SERPu Seznam.cz.

Rozložení pozic – analýza konkurence – agentury

V nástroji Konkurence v Collabimu vidíme na první pohled, jak se nám jednotlivé agentury rankují na dataset_seo. Detailně se na hodnoty podíváme v tabulce.

Analýza, jak si vedou jednotlivé agentury na vybraném datasetu klíčových slov.
Analýza, jak si vedou jednotlivé agentury na vybraném datasetu klíčových slov.

Takto vypadají data zapsané v tabulce.

Tabulka s pořadím seřazené podle nejvíce KW umístěných v TOP10.

Ranking v TOP 1-10

Pořadí agentur a počet klíčových slov z datasetu, na která se rankují v TOP 1-10.

 1. seolight.cz
 2. evisions.cz
 3. seoconsult.cz
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP 10 na Google.
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP 10 na Google.

Ranking v TOP 3

Pořadí stránek s počtem rankovaných KW v TOP 3.

 1. seolight.cz (38 KW v TOP3)
 2. evisions.cz (23 KW v TOP3)
 3. robertnemec.com (18 KW v TOP3)
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP3 na Google.
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP3 na Google.

Ranking v TOP 1-20

Pořadí stránek s nejvyšším počtem rankovaných KW v TOP 1-20.

 1. seolight.cz (141 KW v TOP 20)
 2. evisions.cz (132 KW v TOP 20)
 3. seoconsult.cz (112 KW v TOP 20)
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP 1-20 na Google.
Pořadí stránek s rankovanými KW v TOP 1-20 na Google.

Kdo má nejlépe optimalizované stránky ze SEO konzultantů a agentur na téma „SEO“ v ČR – VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Kdo by se měl stát nakonec vítězem? Vrátím se na začátek k definici SEO.

Primárním cílem SEO je zvyšování kvantity a kvality provozu na webových stránkách prostřednictvím organických (přirozených) výsledků vyhledávání ve vyhledávačích.

Jak z uvedené definice vyplývá, měli bychom se snažit o maximalizaci kvalitního (pro nás relevantního) organického provozu!

Z tohoto pohledu mi dává smysl, hodnotíme-li nejlépe optimalizované stránky s nabídkou SEO služeb, aby zvítězili ti, kteří se nejvíc rankují na relevantním datasetu klíčových slov.

Absolutní vítěz

Mám-li tedy určit nejlépe optimalizovanou stránku na problematiku SEO, pořadí všech finalistů vypadá následovně.

Stránky s nejvyšším počtem KW z problematiky „SEO“ v TOP 3 v SERPu

V závorce je uvedený počet klíčových slov, která se ze zkoumaného datasetu 409 frází dostala do TOP 3 na Google.

 1. seoprakticky.cz (63 KW v TOP 3)
 2. seolight.cz (38 KW v TOP 3)
 3. pavelungr.cz (30 KW v TOP 3)
 4. evisions.cz (23 KW v TOP 3)
 5. bronislavmarketing.cz (21 KW v TOP 3)
Stránky, které mají nejvyšší počet KW rankovaných v TOP 3.
Stránky, které mají nejvyšší počet KW z datasetu rankovaných v TOP 3.

Stránky s nejvyšším počtem KW z problematiky „SEO“ v TOP 10 v SERPu

 1. seoprakticky.cz (163 KW v TOP 10)
 2. seolight.cz (90 KW v TOP 10)
 3. evisions.cz (86 KW v TOP 10)
 4. pavelungr.cz (85 KW v TOP 10)
 5. danielg.cz (72 KW v TOP 10)
Stránky, které mají nejvyšší počet KW z datasetu rankovaných v TOP 10.
Stránky, které mají nejvyšší počet KW z datasetu rankovaných v TOP 10.

Tabulka je řazena podle stránek, které se nejvíce rankují na pozicích v TOP 20.

Stránky s nejvyšším počtem KW z problematiky „SEO“ v TOP 20 v SERPu

 1. seoprakticky.cz (226 KW v TOP 20)
 2. seolight.cz (141 KW v TOP 20)
 3. pavelungr.cz (138 KW v TOP 20)
 4. evisions.cz (132 KW v TOP 20)
 5. danielg.cz (112 KW v TOP 20)
Stránky, které mají nejvyšší počet KW z datasetu rankovaných v TOP 20.
Stránky, které mají nejvyšší počet KW z datasetu rankovaných v TOP 20.

Rekapitulace pořadí ve všech analyzovaných kategoriích

Vítězové z hlediska kvality (nejlepší ranking na datasetu 409 klíčových slov obsahující slovo SEO)

Agentury
 1. seolight.cz
 2. evisions.cz
 3. seoconsult.cz
 4. robertnemec.com
 5. ppcprofits.cz
SEO konzultanti
 1. seoprakticky.cz
 2. pavelungr.cz
 3. danielg.cz
 4. tomaszahalka.cz
 5. bronislavmarketing.cz
Všichni bez rozdílu
 1. seoprakticky.cz (freelancer)
 2. seolight.cz (agentura)
 3. pavelungr.cz (freelancer)
 4. evisions.cz (agentura)
 5. danielg.cz / seoconsult.cz (freelancer / agentura – sdílené místo)

Vítězové z hlediska organické kvantity (nejvíce rankovaných klíčových slov a teoreticky nejvyšší organická návštěvnost bez ohledu na relevanci frází)

Agentury
 1. evisions.cz
 2. robertnemec.com
 3. antstudio.cz
 4. besteto.cz
 5. nextvision.cz
SEO konzultanti
 1. tomaszahalka.cz
 2. pavelungr.cz
 3. seoprakticky.cz
 4. danielnytra.cz
 5. ladyvirtual.cz

Najdete-li v případové studii chybu nebo nějaký sporný bod, neváhejte mi prosím napsat nebo zavolat. Rád všechny připomínky proberu a zohledním v aktualizaci článku.

Bonusové analýzy

Napadlo mě, že bych s posbíraných dat mohl připravit další analytické výstupy.

Strašně mě zajímalo, jaká bude závislost mezi jednotlivými hodnotami, které jsem u každého webu sbíral.

Korelace měla přinést odpovědi na otázky, jestli počet indexovaných stránek přímo ovlivňuje počet rankovaných KW, jestli počet rankovaných KW má vliv organickou návštěvnost atd.

Předem říkám, že nejsem žádný statistik a někdo erudovaný se na moje výstupy může dívat s mírným cukáním koutku.

Budete-li mít připomínky, neváhejte napsat komentář, rád budu článek aktualizovat. Přeci jen, statistiku jsem na vysoké prolezl jen tak tak a je to už i nějaký ten pátek.

Obecně ke korelaci

Korelace (z lat.) znamená vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. Pokud se jedna z nich mění, mění se korelativně i druhá a naopak. Pokud se mezi dvěma procesy ukáže korelace, je pravděpodobné, že na sobě závisejí, nelze z toho však ještě usoudit, že by jeden z nich musel být příčinou a druhý následkem. To samotná korelace nedovoluje rozhodnout, protože korelace neimplikuje kauzalitu.

Korelace – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Korelace

V dalších analýzách budu zkoumat, mají-li na sebe 2 hodnoty vliv. Zajímá mě, jestli např. počet indexovaných stránek (zjišťoval jsem podle operátoru site, takže opět přibližná hodnota) má vliv na počet rankovaných klíčových slov. Stejně tak mě zajímá, jestli může mít počet zpětných odkazů nebo odkazujících domén vliv na výši organické návštěvnosti.

Korelační koeficient

V analýze budu také pracovat s korelačním koeficienem.

Koeficient se počítá pro dvě skupiny dat a nabývá hodnoty od -1 do 1.

 • Pokud je korelační koeficient kolem -1, znamená to, že závislost je silná, ale nepřímá. Například vztah výkonnosti počítače a času, za který počítač zpracuje úlohu. Tedy čím vyšší výkon, tím kratší čas.
 • Pokud je korelační koeficient kolem 0, znamená to, že závislost není skoro žádná. Například výkon počítače a jeho barva.
 • Pokud je korelační koeficient kolem 1, znamená to, že závislost je silná a přímá. Například vztah výkonu počítače a počtu úloh, které vyřeší za hodinu. Čím vyšší výkon, tím více úloh.

Zdroj: Korelace v Excelu – ExcelTown. ExcelTown – Power BI, Excel – kurzy, konzultace [online]. Dostupné z: https://exceltown.com/navody/pokrocila-analyza-regrese-korelace/korelace-v-excelu/

V excelu se korelace počítá pomocí vzorečku =CORREL(rozsahA;rozsahB).

Korelace mezi počtem rankovaných KW v Collabimu a množstvím indexovaných stránek

Cílem tohoto grafu je zjistit vztah mezi počtem vytvořených vstupních stránek (jejich možství jsem zjišťoval pomocí operátoru site:, takže je to přibližná hodnota) a mezi počtem rankovaných klíčových slov v Collabimu.

Kolerační koeficient: 0,266 – nízká závislost. Korelace se v tomto případě neprokázala. Přispěly k tomu i extrémy,

Graf korelace počtu vstupních stránek a počtu rankovaných KW v Collabimu.
Graf korelace počtu vstupních stránek a počtu rankovaných KW v Collabimu.

Korelace mezi počtem rankovaných KW v Ahrefs a množstvím indexovaných stránek

Je nějaký vztah mezi počtem rankovaných klíčových slov v Ahrefs a počtem vstupních stránek?

Korelační koeficient: 0,379 nízká závislost, přesto vyšší, než v případě Collabimu.

Graf korelace počtu vstupních stránek s počtem rankovaných KW v Ahrefs.
Graf korelace počtu vstupních stránek s počtem rankovaných KW v Ahrefs.

Nedalo mi to! Já tu korelaci minimálně na začátku grafu vidím, takže jsem tabulku zbavil extrémů.

V polovině grafu vidíte 2 extrémy. Jeden konzultant se rankoval jen na 127 KW, přitom měl v indexu 2290 stránek. Druhý specialista měl v indexu dokonce 3130 stránek a rankoval se na pouhých 20 KW.

Když jsem tyto extrémy vyhodil a pracoval jen s vrchní částí tabulky, situace se zásadně otočila!

Korelační koeficient: 0,86 silná a přímá závislost!

Na první pohled je to vidět už v grafu.

Graf korelace mezi vstupními stránkami a rankovanými KW Ahrefs - očištěné od extrémů. Prokázaná závislost!
Graf korelace mezi vstupními stránkami a rankovanými KW Ahrefs – očištěné od extrémů. Prokázaná závislost!

Z tohoto grafu se mi tedy jednoznačně podařilo prokázat (po vyhození extrémů), že existuje jasný vztah mezi počtem indexovaných stránek ve vyhledávači a mezi počtem rankovaných klíčových slov. No, popravdě to zní i logicky a bylo by spíše překvapivé, kdyby tomu tak nebylo.

Korelace mezi počtem zpětných odkazů a návštěvností

V tomto případě jsem byl hodně zvědavý, protože případové studie na korelaci mezi zpětnými odkazy a organickou návštěvností již existují.

Případová studie Ahrefs: Pomáhají vám s rankingem zpětné odkazy ze stránek s návštěvností?

Zdroj: Do Links From Pages With Traffic Help You Rank Higher? [Ahrefs Study]. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2020 [cit. 11.01.2020]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/links-with-traffic-study/

Korelační koeficient: 0,038 – žádná závislost

Graf korelace mezi počtem zpětných odkazů organickou návštěvností.
Graf korelace mezi počtem zpětných odkazů organickou návštěvností.

Výsledek této analýzy jsem tušil už při zpracovávání tabulek. Viděl jsem, jak moc mají některé SEO agentury zpětných odkazů. Zároveň jsem viděl, že se to nijak neodráželo na počtu rankovaných klíčových slov nebo organické návštěvnosti.

Tato metrika může být zajímavá pro linkbuildery, ještě zajímavější bude podle mě až další analýza – korelace mezi počtem odkazujících domén a návštěvností.

Ale interpretace tohoto bodu není tak jednoznačná, jak by se na první pohled zdálo. Tuto korelaci rozvedu ještě v dalším bodu, hodnocení mi nepřijde totiž jako příliš objektivní.

Korelace mezi počtem odkazujících domén a organickou návštěvností

Všichni link buildeři by teď mohli zavrzat zuby, kdybych data nechal bez komentáře.

Navíc existují studie, které dopadly prokazatelněji ve smyslu tom, že počet odkazujících domén má vliv na organickou návštěvnost.

Zdroj: Study Shows Positive Correlation Between Traffic and Referring Domains – Search Engine Journal. Search Engine Journal – SEO, Search Marketing News and Tutorials [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/new-study-shows-positive-correlation-traffic-backlinks/164752/

Z korelace mi vyšla malá, závislost mezi počtem odkazujících domén a organickou návštěvností se neprokázala. Ale to by byl pravděpodobně chybně interpretovaný závěr, vysvětlím to pod grafem.

Korelační koeficient: 0,328 malá přímá závislost

Graf korelace mezi počtem odkazujících domén a mezi organickou návštěvností.
Graf korelace mezi počtem odkazujících domén a mezi organickou návštěvností.

Je jasné, že tato korelace by se dala posuzovat u 2 webu, které mají stejný obsah, nebo alespoň stejný počet vstupních stránek – což by i tak bylo velmi nepřesné.

Teprve potom bychom mohli měřit, má-li na organickou návštěvnost vliv počet domén, které na stránku odkazují.

Zkoumání korelace mezi počtem odkazujících domén a organickou návštěvností u dvou odlišných webů mi tak nedává smysl.

Korelace mezi počtem rankovaných klíčových slov a návštěvností v Ahrefs

A jsme u poslední hypotézy: Má počet rankovaných slov vliv na výši organické návštěvnosti? Oboje budeme zkoumat na datech z Ahrefs.

No to si pište!

Korelační koeficien: 0,929 velmi silná a přímá závislost

Graf korelace mezi počtem rankovaných klíčových slov a organickou návštěvností.
Graf korelace mezi počtem rankovaných klíčových slov a organickou návštěvností.

Už z grafu je to zcela evidentní, že čím více rankovaných klíčových slov máte, tím vyšší se dá očekávat organická návštěvnost.

Má tak smysl sledovat ve Svatém gráli (nebo v Ahref případně v Marketing Mineru) počet rankujících se klíčových slov.

Závěr ke korelaci a celé případové studii

Zcela evidentně si mi podařilo prokázat dvě zásadní korelace. Existuje jasný vztah mezi počtem indexovaných stránek a počtem rankovaných klíčových slov.

Jinými slovy, čím vyšší budete mít počet vstupních stránek, tím pravděpodobně bude vyšší i počet slov, na které se budete zobrazovat v SERPu.

Podařilo se také prokázat, že na čím větší počet klíčových slov se budete zobrazovat v SERPu (ranking), tím vyšší bude pravděpodobně bude i vaše organická návštěvnost.

Poděkování

Dočetli jste až sem? Gratuluji a moc vám za to děkuji. V případě, že budete mít k případové studii jakékoliv náměty, připomínky a postřehy, neváhejte psát a volat.

Rád si vše vyslechnu a v případě vylepšení relevance výsledků rád zapracuji do tohoto textu i s poděkováním autorovi připomínek.

Nebráním se ani přetestování všech finalistů nebo kohokoliv jiného, kdo nespadl mezi 97 analyzovaných subjektů, s novým, vámi připraveným datasetm na relevantní klíčová slova a fráze z problematiky SEO.

Autor článku: Mgr. Michal Binka (SEOPRAKTICKY.cz)

 • Datum sběru analyzovaných dat: 8.1.2020 (není-li uvedeno jinak)
 • Poslední aktualizace článku: 14.1.2020

Zdroje použité v případové studii

Ahrefs’ SEO Metrics: What They Mean and How to Use Them. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2020 [cit. 09.01.2020]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/seo-metrics/#section7

Bringing Big Data to SEO Professionals – Ahrefs. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2020 Ahrefs Pte. Ltd. [cit. 09.01.2020]. Dostupné z: https://ahrefs.com/big-data

SEO (Optimalizace pro vyhledávače) | Kompletní průvodce | oSEO.cz. oSEO.cz | Vše o SEO (optimalizaci stránek pro vyhledávače) [online]. Copyright © [cit. 09.01.2020]. Dostupné z: https://www.oseo.cz/seo/

SEO. Na volné noze – portál nezávislých profesionálů [online]. Copyright © [cit. 09.01.2020]. Dostupné z: https://navolnenoze.cz/katalog/seo/

SEO specialisté – Shoptet Partneři . Shoptet Partneři – Katalog ověřených e-commerce profesionálů [online]. Copyright © Shoptet s.r.o. Všechna práva vyhrazena [cit. 09.01.2020]. Dostupné z: https://partneri.shoptet.cz/profesionalove/seo/

Certifikace – SEO Akademie Collabim. Nejpoužívanější SEO nástroj v ČR | Collabim [online]. Copyright © 2018 [cit. 09.01.2020]. Dostupné z: https://www.collabim.cz/akademie/certifikace/

Korelace v Excelu – ExcelTown. ExcelTown – Power BI, Excel – kurzy, konzultace [online]. Dostupné z: https://exceltown.com/navody/pokrocila-analyza-regrese-korelace/korelace-v-excelu/

Do Links From Pages With Traffic Help You Rank Higher? [Ahrefs Study]. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2020 [cit. 11.01.2020]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/links-with-traffic-study/

Study Shows Positive Correlation Between Traffic and Referring Domains – Search Engine Journal. Search Engine Journal – SEO, Search Marketing News and Tutorials [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/new-study-shows-positive-correlation-traffic-backlinks/164752/

Další články z rubriky Q&A

Jak dělat SEO

Chcete se dozvědět, jak dělat SEO? Chcete znát postupy a zákonitosti optimalizace stránek pro vyhledávače? V tomto článku se podíváme, jak na to.

Co je SEO?

SEO je zkratka (akronym) anglického označení Search Engine Optimization. SEO znamená optimalizace pro vyhledávače, což je prakticky zvyšování kvantity a kvality provozu na vašich webových stránkách prostřednictvím výsledků organických vyhledávačů.

2 Komentáře

 1. Mirek

  Dobrý den, článek jsem přečetl celý. Předem chci říci, že nejsem SEO specialista, takže o problematice mám jen povrchní znalosti. Ale těch projektů mám dost a řeším tam SEO různými způsoby. Weby mám s malým počtem landing pages i s velkým. Ale jsem z toho docela zmatený. Zejména mě trochu matou ty korelace. Protože mám weby s i s velkým počtem stránek a samozřejmě rankují na velké množství dotazů, ale na traffic to má jen minimální vliv. K čemu mi jsou desetitisíce stránek, které rankují na 50-100 pozici. Vy tam ukazujete, že je velmi slabá korelace mezi počtem unikátních domén a návštěvností, ale v tom jenom příkladu myslím nebyly vyloučeny špičky. V praxi se mi naopak zvyšování počtu unikátních domén směřujících na cílovou stránku osvědčuje a zdá se mi to mnohem efektivnější, než se snažit o cokoliv jiného. Mám hlavně eshopy, z čehož jeden větší a pokud bych tam ve větším investoval do obsahu a spočítal si náklady na něj, tak by to byly vyhozené peníze bez linkbuildingu. Spíše se mi vyplácí méně cílů, ale ty investice spíše naklonit ve prospěch linkování než tvorby obsahu. Stejně tak blog. Měl jsem ho poměrně rozsáhlý, spousta vstupních stránek a nakonec když jsem zkusil opačnou strategii – jen málo kvalitních vstupních stránek a na ně směřoval více dotazů, tak to něco přineslo. Další věc je dopad na tržby nebo čisté zisky. Pokud zohledním i to, tak mi z toho jednoznačně vyplývá, že je lepší fokus. Proto třeba to co se v této studii sleduje je super, ale podívat se na to ještě z businessového hlediska a dopadu na zisky agentur/freelancerů by bylo také velmi zajímavé 🙂 Třeba se někdy dočkáme pokračování … 🙂 Díky za super článek plný dat, musel dát zabrat.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *