oSEO.cz » Slovník pojmů » Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov

4. 1. 2020 | Slovník pojmů | Žádné komentáře

Analýza klíčových slov je tím nejzásadnějším dokumentem v SEO, který tvoří základní odrazový můstek při optimalizací webových stránek.

SEO se bez analýzy klíčových slov nedá dělat koncepčně, dlouhodobě, strategicky a hlavně efektivně.

Co je analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je proces, kdy se snažíme zjistit, jaká slova a fráze (a v jakém objemu) lidé hledají prostřednictvím vyhledávačů (v českých podmínkách[1] prostřednictvím vyhledávačů Google a Seznam)[2].

Získané informace z analýzy klíčových slov se snažíme využít mimo jiné k optimalizaci stávajícího obsahu nebo tvorbě nového obsahu a dalším takticko-strategických aktivitám, které nám pomáhají efektivněji[3] oslovovat více zákazníků.

Definice: Analýza klíčových slov pomáhá zjistit, jaká slovní spojení používají běžní uživatelé při hledání na internetu. Analyzuje konkrétní tvary, synonyma, jejich hledanost a konkurenčnost. Při tvorbě webových stránek pomáhá přeložit zaběhlý jazyk majitele stránek do jazyka návštěvníků. Takže odstraní odborné
a nesrozumitelné výrazy a nabídne, jakými výrazy je nahradit, aby jim návštěvníci rozuměli.[1]

Jaké obsahuje základní údaje

 • Relevantní klíčová slova a fráze, které zákazníci (návštěvníci stránek) hledají. Relevantní slova jsou taková, kterými by zákazníci popsali vaše produkty nebo služby. Klíčová slova musí přímo souviset s tématem stránky, na kterou zákazníky odkazujete.
 • Objem vyhledávání jednotlivých slov a frází. Objem hledání udává průměrnou měsíční hledanost daného klíčového slova nebo fráze v konkrétním vyhledávači (kolikrát zadali uživatelé slovo do vyhledávacího pole, a to v přesné shodě).
 • Informaci o konkurenčnosti jednotlivých slov (relativní hodnota, kolik stránek se daným tématem již zabývá).
 • Kategorizaci / segmentaci / dimenze – zařazení jednotlivých slov a frází do logicky souvisejících celků (kategorií nebo témat).
 • Priority, resp. váhy, které dávají každému klíčovému slovu význam z hlediska přínosu pro provozovatele webu. Např. v případě e-shopu bude priorita odrážet pravděpodobnost konverze[1][2], tzn. šance, že návštěvník přicházející z tohoto klíčového slova nakoupí.
 • Mnoho dalších analytických a statistických informací, které pomáhají vytěžit přínos analýzy na maximum.

I přesto, že se to z tohoto jednoduchého popisku nezdá, analýza klíčových slov je zcela zásadním a nezbytně nutným analyticko-strategickým materiálem, který je využitelný v celé řadě marketingových aktivit firmy, viz další kapitola.

Analýza klíčových slov tak pomáhá provozovatelům webových stránek, ale i offline podnikatelům lépe pochopit, po čem je reálná poptávka, po jakých produktech a službách, dává jim informaci, jaká je konkurence u konkrétních hledaných výrazů, jakým způsobem a jak často lidé vyhledávají konkrétní slova a slovní spojení.


[1] Konverze na internetu označuje situaci, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem žádanou akci, jež má pro něj zejména obchodní užitek.

[2] Konverze (marketing) – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konverze_(marketing)


[1] Analýza klíčových slov – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza_kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%BDch_slov

K čemu všemu slouží analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov má mnoho forem využití. I přesto, že je často analýza klíčových slov spojována s problematikou SEO, má přesah do dalších marketingových aktivit firmy.

Co se týče využití v SEO, je tento dokument zcela zásadní.

Bez analýzy klíčových slov se nedá optimalizace stránek pro vyhledávače dělat koncepčně, neumožňuje plně vytěžit potenciál stránek a jejich obsahu.

Pokud chcete maximalizovat relevantní a konverzní návštěvnost z organického vyhledávání, bez analýzy klíčových slov to nepůjde!

Jak využít analýzu klíčových slov?

 • Podklad pro architekturu webových stránek
 • Podklad pro tvorbu obsahové strategie
 • Podklad, na jaká klíčová slova a fráze se v SEO zaměřit
 • Identifikace vyhledávacích frází v řeči vašich zákazníků
 • Podklad pro správu PPC kampaní
 • Informace o existenci Landing Pages
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO (pozice ve vyhledávačích, hledanosti…)
 • Identifikace SEO příležitostí (na co se zaměřit, jak dosáhnout „rychlého“ úspěchu – díky identifikaci relevantních KW s velkou mírou hledanosti a nízkou konkurencí)
 • Analýza přímých konkurentů, na jaká KW generují největší návštěvnost, jaké jejich stránky jsou úspěšné

Jak udělat analýzu klíčových slov

Analýza klíčových slov se dělá v několika na sebe navazujících krocích.

 1. Dolování dat – sběr všech relevantních klíčových slov
 2. Očištění dat v některém databázovém programu (např. OpenRefine + Excel)
 3. Klasifikace – klasifikační analýza – přiřazení jednotlivých klíčových slov do dimenzí / tříd / kategorií
 4. Zpracování analytických výstupů nad datasetem klíčových slov

Kolik času zabere tvorba analýzy klíčových slov

Čas, který analýze klíčových slov budete muset věnovat, záleží hlavně na šířce tématu a počtu klíčových slov, které se vám podaří nasbírat.

Právě očišťování slov a následná kategorizace zabere nejvíce času, bez ní by však analýza měla podstatně menší využití.

Pro menší e-shop, který si budeme uvádět jako modelový příklad, zabere tvorba kompletní analýzy klíčových slov zhruba 20–30 hodin. U větších e-shopů to budou vždy desítky hodin pro každou větší produktovou kategorii.

Kolik stojí analýza klíčových slov

Cena analýzy je odvislá od počtu hodin, které na ní SEO specialista nebo konzultant stráví. V České republice se můžete setkat s cenou od 10 000 Kč za malý web, až po stovky tisíc za velké nákupní galerie.

Obvykle se cena za analýzu pohybuje v rozmezí 25 000 až 50 000 Kč.

Důrazně vás varuji před nabídkami pod 10 000 Kč.

Jak sami uvidíte z postupu v této e-knize, není možné analýzu udělat v řádu jednotek hodin, bavíme se spíše o desítkách hodin. Z toho jasně vyplývá, že buď specialista pracuje výrazně pod cenou trhu, nebo musí zpracování analýzy v některé části ošidit, a tím dodat nerelevantní a ne plně využitelná data pro vaši následnou optimalizaci a práci.

Jak má vypadat správná analýza klíčových slov

Neexistuje žádná jasně definovaná podoba analýzy klíčových slov.

Neexistuje ani žádný jasně definovaný postup, jak by se měla analýza zpracovávat. Workflow se bude lišit specialistu od specialisty, v závislosti na jejich zkušenostech, technických dovednostech i použitých analytických nástrojích.

Neexistuje žádná norma, co má analýza obsahovat a co naopak nemá. I proto se můžete potkat s různými výstupy, které jsou označovány za analýzu klíčových slov, přičemž nedokážou vytěžit její potenciál naplno.

Co by měla analýza zcela jistě obsahovat

 • Komplexní databázi relevantních (k danému byznysu nebo účelu) klíčových slov
  a frází, které jsou hledané uživateli.
 • Hledanosti jednotlivých KW.
 • Kategorizaci slov (rozřazení KW do jednotlivých skupin až na úroveň vstupní stránky).
 • Analýzu (rozbor) získaných dat.
 • Praktické doporučení, jak s daty naložit v praxi.

Detailní popis postupu tvorby analýzy klíčových slov – návod krok za krokem

E-kniha Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem, je praktickým tutoriálem, jak postupovat při tvorbě a zpracování analýzy klíčových slov pro SEO (optimalizaci stránek pro vyhledávače). Dává jasný návod, jak se získanými daty naložit v praxi, jak využít jejich potenciál na maximum.

Co vás e-kniha naučí

 • jak si shromáždit všechny relevantní klíčová slova a fráze,
 • jak data očistíte v OpenRefine,
 • jak ke všem klíčovým slovům získáte všechny nezbytné KPI,
 • jak na dataset aplikujete klasifikaci (kategorizaci / dimenze / témata / třídy),
 • jak nad analýzou klíčových slov vytvoříte přehledy pomocí kontingenčních tabulek a grafů,
 • jak analýzu klíčových slov využijete v praxi.

Pro lepší pochopení a zažití postupu ukazuji celý proces tvorby analýzy na konkrétním příkladu existujícího e-shopu.

Zdroje k článku

Profesionální Analýza klíčových slov od 24.990 Kč | SEO PRAKTICKY. Dělám SEO! ⭐ Reálné výsledky optimalizace stránek | SEO PRAKTICKY [online]. Dostupné z: https://www.seoprakticky.cz/analyza-klicovych-slov/

E-kniha Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem | SEO PRAKTICKY. Dělám SEO! ⭐ Reálné výsledky optimalizace stránek | SEO PRAKTICKY [online]. Dostupné z: https://www.seoprakticky.cz/seo-kniha-analyza-klicovych-slov-navod-krok-za-krokem/

[1] Podíl vyhledávačů Google a Seznam je v ČR 96 %. Další vyhledávače, jako je např. Bing, Yahoo nebo Yandex a další, tvoří cca 4 %.

[2] Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2019 – eVisions.cz. Online marketingová agentura – eVisions.cz [online]. Dostupné z: https://www.evisions.cz/blog-2019-01-24-infografika-podil-vyhledavacu-google-a-seznam-na-ceskem-internetu-2019/

[3] Efektivnost (anglicky Efficiency), též účinnost, efektivita či produktivita, znamená účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jinými slovy se jedná o poměr výstupů a vstupů nějaké činnosti či systému.

Další články z rubriky Slovník pojmů

SEO

Vše o SEO, stručné odpovědi na všechny okruhy z oblasti optimalizace stránek pro vyhledávače. Na této stránce se dozvíte základní odpovědi na okruhy týkající se SEO.

Přesměrování 301

Číslo 301 odkazuje na stavový kód HTTP pro tento typ přesměrování. Ve většině případů je přesměrování 301 nejlepší metodou pro implementaci přesměrování na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *